Thứ Năm, 16 tháng 4, 2009

Pham Duy - Ngày Trở Về [Hà Nội]

Client: Phuong Nam Film
Location: Hanoi Opera house
Date: 26.03.09
Director: Pham Hoang Nam
Lighting: Ngoc Bao

Sense Art: Graphic & Visuals
Tran Linh: 2 projectors 12.000 ansilumen
Screen size: 4mx11m

10 by you.

14 by you.
see more here...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét