Thứ Năm, 16 tháng 4, 2009

Hồng Nhung Quang Dũng - Live Show "VÌ TA CẦN NHAU"

Chương Trình Live Show "Vì Ta Cần Nhau" của Hồng Nhung & Quang Dũng
Tại Nhà Hát Lớn Thành Phố Hồ Chí Minh
Ngày 24/25.08.07
Đạo Diễn Phạm Hoàng Nam
http://www.quangdungfc.net/news/content/view/140/26/

Trước khi nhuộm

Nhà Thờ

Hoa nước

Khu vườn

Mây trời

Thiên đàng

Hệ thống
- Panorama.
- 6 Projector 10.000-12.000 ansilumen

Sense Art
- Cung cấp hệ thống panorama
- Control hình ảnh trong chương trình
- Thiết kế graphic & video

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét