Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

VietnamAirlines - Triệu Dặm Tri Ân, Vững Tin Sải Cánh

Client: VietnamAirlines
Event organizer: 2RES
Panorama: Sense Art
Screen size: 4mHx63mW [14 - 11 - 13 - 11 -14]
Location: InterContinental Asiana Saigon
Date: 12.12.2013
Sense Art co., ltd. | 324 Vo Van Kiet blvd., Dist. 1, HCM city, Vietnam | thanh@sense.com.vn

Thứ Ba, 5 tháng 11, 2013

AUTO BLEND

AUTO BLEND

Giải pháp kết nối nhiều loại máy chiếu chất lương không đồng đều nhưng vẫn cho hình ảnh hài hoà.
Thiết bị thử nghiệm:
- Christie DLP HD 8000 ansilumen - lens 1.2 - 1.5 - Màn hình ngang
- Acer 3000 ansilumen - super wide lens - Màn hình ngang
- Infocus 2500 ansilumen - standard lens - đã hư chip [bị nền sao] - Màn hình đứng


Kết quả: Giải pháp tuyệt vời cho panorama, stacking, dome projection...

 Sense Art co., ltd. | 324 Vo Van Kiet blvd., Dist. 1, HCM city, Vietnam | thanh@sense.com.vn

AIA Ipos Interactive dance

Client: AIA
Event organizer: 2RES
Panorama & Interactive: Sense Art
Location: Grand Palace
Date: 01.10.2013Sense Art co., ltd. | 324 Vo Van Kiet blvd., Dist. 1, HCM city, Vietnam | thanh@sense.com.vn

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013

Voyage à Cannes @ Vietnam


Client: Remy Martin
Event organizer: SQUARE
3D MAPPING: Sense Art
Location: Consulat Général de France à Ho Chi Minh Ville
Date: 10.05.2013

Wings Platinum 4 & 02 Christie Roadster HD18
Screen size: 34mWx10.5mH

Sense Art co., ltd. | 324 Vo Van Kiet blvd., Dist. 1, HCM city, Vietnam | info@sense.com.vn

Thứ Ba, 2 tháng 4, 2013

Vietcombank - Lễ Đón Mừng Bộ Nhận Diện Thương Hiệu Mới


Client: Vietcombank
Event organizer: SQUARE
Location: Melia Hanoi
Date: 31.03.2013

Equipment: 12 projectors 12k-15k
Screen size: 16+42+16Sense Art co., ltd. | 324 Vo Van Kiet blvd., Dist. 1, HCM city, Vietnam | info@sense.com.vn