Thứ Hai, 11 tháng 1, 2010

Heineken countdown party

Client: VBL [Heineken beer]
Events organizer: Skyline
Location: Nguyen Hue street
Date: 31.12.09

Sense Art: Graphic & Visuals / link LED & control
Lighting: Dung Martin
Equipment: LED [Tran Linh]

Information link

Live Show "Minh Tuyet in Vietnam"

Đạo diễn: Phạm Hoàng Nam
Âm thanh, ánh sáng: Ngọc Vũ
Màn hình LED: Ngọc Vũ & Trần Linh
Kết nối LED & Control: Sense Art
Thiết kế Sân Khấu: Phạm Minh Tuấn
Graphics & Visuals: Sense Art

Ngày 18/19.12.09
Địa Điểm: Lan Anh

Xem hình trên FACEBOOK