Thứ Tư, 1 tháng 9, 2010

HP concert - Let's do amazing

Khách hàng: HP & INTEL
Đơn vị tổ chức: AN communication boutique
Địa điểm: SECC [HCM] & QUAN NGUA [HN]
Ngày: 21.08.10 & 28.08.10

Sense Art: FXs & Graphics / Hologram film
Thiết bị: LED, holo-screen, projectors

Đây là lần đầu tiên Sense Art thử nghiệm thành công Hologram trên sân khấu. [cung cấp thiết bị & phim]
Ở HCM sử dụng Hologram theo kiểu Peppers Ghost. Loại này hạn chế về góc nhìn nên không sử dụng được ở HN.
Ở HN sử dụng Hologram theo kiểu Holo-screen

MC "thật" & "ảo" tương tác nhau.
Phương Vy "ảo"

Phương Vy "thật" & Phương Vy "ảo"

Thu Minh "ảo" & nhóm múa "thật"

Xem hình trên HP facebook
Thông tin trên báo 'taichinhdientu"Sense Art co. ltd | 213 Ben Chuong Duong st., Co Giang wd., Dist. 1, HCMC | info@sense.com.vn

Hoa Hậu Thế Giới Người Việt 2010

Ngày 21.08.2010
Tại Vinpearl Land - Nha Trang

Đồng Đạo diễn
PHẠM HOÀNG NAM

Thiết kế sân khấu
TRỌNG DŨNG

Thiết kế ánh sáng
NGỌC BẢO

Thiết kế hình ảnh
TOMA

Kết nối LED & show control
SENSE ART

LED [outdoor-indoor-lưới]
TRẦN LINH


Xem thêm hình trên Facebook của SenseArt

Sense Art co. ltd. | 213 Ben Chuong Duong, Co Giang wd., Dist. 1, HCMC | info@sense.com.vn