Thứ Hai, 13 tháng 2, 2012

KHAI TRƯƠNG CHI NHÁNH VIETIN BANK TẠI VIÊNG CHĂN-LÀO

Khách hàng: VIETIN BANK
Đơn vị tổ chức: I5
Địa điểm: DON CHAN PALACE - VIÊNG CHĂN - LÀO
Ngày: 08.02.12


Thiết bị:
- Panorama
- 03 projector 15k
- 02 projrctor 5k


Lao 2

lao-setting 2

lao-setting 1

lao-setting 3

lao-setting 5

lao-setting 4

Lao 1

SENSE ART | 324 VÕ VĂN KIỆT, P. CÔ GIANG, Q. 1, TP. HCM, VIỆT NAM | thanh@sense.com.vn