Thứ Năm, 16 tháng 4, 2009

Phạm Duy "Con Đường Tình Ta Đi"

Chương trình Live show Phạm Duy "Con Đường Tình Ta Đi"
Tại Nhà Hát Hòa Bình
09/10.05.08
Đơn vị tổ chức Phương Nam Phim
Đạo diễn Phạm Hoàng Nam - Dương Thảo


Hệ thống
- Panorama
- 03 projector 12.000 - 15.000 ansilumen

Sense Art
- Control hình ảnh & video trong chương trình
- Thiết kế Graphics & Video

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét