Thứ Năm, 8 tháng 4, 2021

HA ANH TUAN - THE VESTON CONCERT

 Client: HA ANH TUAN - THE VESTON 

Event organizer: VIETVISION
Location: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Đà Lạt 
Date: 02&03.04.2021
SENSE ART: SHOW CONTROL, RZ31K,RZ21K,DZ21K
LUMOS: BOXER30K

E info@sense.com.vn | thanh@senseart.com.vn
https://www.facebook.com/SenseArtVietnam