Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2012

Boombox - Castrol S party

Client: Castrol Vietnam
Event organizer: SQUARE
Boombox
Location: Hoa Lu Stadium [HCMC]
Date: 21.12.2012

Equipment: 02 Christie projectors HD18K
Screen size: 20mWx6mH

Sense Art co., ltd. | 324 Vo Van Kiet blvd., Dist. 1, HCM city, Vietnam | info@sense.com.vn

Thứ Hai, 16 tháng 4, 2012

360 degree screen - Coke Vietnam - Soundfest 2012

Client: Coke Vietnam
Event organizer: SQUARE
360 Screen
Location: Phu Tho Stadium [HCMC]
Date: 14.04.2012

Equipment: Christie projectors HD8K ansilumen
Screen size: 54mWx3.5mH [360 degree] 5 4 6 3 2 1Sense Art co., ltd. | 324 Vo Van Kiet blvd., Dist. 1, HCM city, Vietnam | info@sense.com.vn

Thứ Ba, 27 tháng 3, 2012

PORSCHE NEW 911 LAUNCH

Client: PORSCHE VIETNAM
Event organizer: SQUARE
3D MAPPING: SENSE ART [Script by Square]
Location: PARK HYATT HCMC
Date: 24.03.2012

Car mapping [Porsche new 911]
Equipment: 5 HD Christie projectors 8K ansilumen

... 3 weeks ago before event
1

... 3 days ago before event
2

Setting day...
3 4 11 10

Rehearsal
8 5 6 7 14 12

And Show...time


Sense Art co., ltd. | 324 Vo Van Kiet blvd., Dist. 1, HCM city, Vietnam | info@sense.com.vn

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2012

KHAI TRƯƠNG CHI NHÁNH VIETIN BANK TẠI VIÊNG CHĂN-LÀO

Khách hàng: VIETIN BANK
Đơn vị tổ chức: I5
Địa điểm: DON CHAN PALACE - VIÊNG CHĂN - LÀO
Ngày: 08.02.12


Thiết bị:
- Panorama
- 03 projector 15k
- 02 projrctor 5k


Lao 2

lao-setting 2

lao-setting 1

lao-setting 3

lao-setting 5

lao-setting 4

Lao 1

SENSE ART | 324 VÕ VĂN KIỆT, P. CÔ GIANG, Q. 1, TP. HCM, VIỆT NAM | thanh@sense.com.vn