Thứ Năm, 16 tháng 4, 2009

Duyên Dáng Việt Nam 19 - Phố

Chương trình Duyên Dáng Việt Nam 19 - Phố
Tại Nhà Hát Hòa Bình
6/7/8/9.01.08
Đơn vị tổ chức Báo Thanh Niên
Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền - Đinh Anh Dũng
Hệ thống
- Panorama
- 12 projector 10.000-12.000-15.000

Sense Art & Hồng Nhân
- Cung cấp hệ thống Panorama
- Control hình ảnh trong chương trình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét