Thứ Năm, 16 tháng 4, 2009

Miss Universe - Duyên Dáng Áo Dài

Chương trình Duyên Dáng Áo Dài - Miss Universe
Tại Nhà Hát Hòa Bình
Ngày 24.06.08
Đơn vị tổ chức Báo Thanh Niên
Đạo diễn Dương ThảoHệ thống
- Synchronize
- 05 projector 12.000-15.000

Sense Art
- Cung cấp hệ thống Synchronize
- Control hình ảnh trong chương trình
- Thiết kế hình ảnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét