Thứ Tư, 28 tháng 7, 2010

Phạm Duy - Mơ Giấc Mộng Dài

Ngày 17-18.07.10
Tại Nhà Hát Hòa Bình
Khách hàng
PHƯƠNG NAM PHIM
Đạo diễn
PHẠM HOÀNG NAM
Thiết kế sân khấu
TRỌNG DŨNG
Thiết kế ánh sáng
NGỌC BẢO
Âm Thanh
THANH TÙNG
Graphic & video
SENSE ART
Thiết bị âm thanh ánh sáng
NGỌC VŨ
Projector
TRẦN LINH
Thi công sân khấu
TƠ VÀNG

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


 
 
 

Sense Art Co., ltd.
213 Ben Chuong Duong st., Co Giang wd., Dist. 1, Hochiminh City, Vietnam
info@sense.com.vn | www.sense.com.vn