Thứ Năm, 16 tháng 4, 2009

Tình Ca HỒNG '08 - Quốc Bảo in concert

Chương trình "Tình Ca HỒNG '08 - Quốc Bảo in concert"
Tại Nhà Hát Hòa Bình
Ngày 19.07.08
Đơn vị tổ chức Tuấn Trinh
Đạo diễn: Phạm Hoàng Nam


Hệ thống
- Synchronize system
- 06 projector 12.000-15.000
- 8 screens

Sense Art
- Cung cấp hệ thống Synchronize
- Control hệ thống
- Thiết kế Graphics
Xem thêm thông tin từ Blog Quốc Bảo
http://uk.blog.360.yahoo.com/blog-.2awpbwgbqm_K4i052hT3ZHV.L4-?cq=1

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét