Thứ Năm, 16 tháng 4, 2009

Sản Phẩm 3D kết hợp Projector & Mô hình

Đây là công nghệ dùng Hệ thống kết nối Projector để phóng hình ảnh bao phủ lên mộ hình sản phẩm 3D.
Trong đoạn phim minh họa, hệ thống bao gồm 4 projector và mô hình quả cầu bơm khí treo giữa khán phòng.Công nghệ này có thể áp dụng cho Events, Launching, Exhibition, Showroom.

Liên hệ Sense Art để biết thêm thông tin.

info@sense.com.vn
thanh@sense.com.vn
thanh@pixel.com.vn
sense5art@yahoo.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét