Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2009

Thắp Sáng Niềm Tin 6 [Phạm Duy-Trịnh Công Sơn-Văn Cao]

Client: Phuong Nam Film
Location: Hoa Binh theater
Date: 13.06.09
Director: Pham Hoang Nam
Lighting: Ngoc Bao

Sense Art: Graphic & Visuals
Equipment: 4 projectors 12.000 ansilumen & 1 projector 15.000 ansilumen

_MG_7807 by you.

_MG_7818 by you.


_MG_7826 by you.

_MG_7830 by you.

_MG_7851 by you.

_MG_7857 by you.

_MG_7871 by you.

_MG_7886 by you.

_MG_7871 by you.

_MG_7913 by you.

_MG_7928 by you.

_MG_7943 by you.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét