Thứ Năm, 16 tháng 4, 2009

Quốc Trung - Platinum moonlight

Chương trình Platinum moonlight - Nhạc sĩ Quốc Trung
Tại Nhà Hát Lớn Hà Nội
Ngày 24.05.08
Đạo Diễn Phạm Hoàng Nam


Hệ thống
- Panorama
- 05 projector 12.000 ansilumen

Sense art
- Cung cấp hệ thống panorama
- Control hình ảnh
- Thiết kế Graphic, Sân Khấu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét