Thứ Năm, 16 tháng 4, 2009

Hennessy Artistry 2008

Chương trình "Hennessy Artistry"
Tại Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia - Hà Nội
Ngày 01.10.08
Giám đốc sản xuất: Anh Tuấn MC
Đạo diễn: Phạm Hoàng Nam

Picture 019 by you.
Picture 039 by you.
Picture 034 by you.

Picture 046 by you.

Picture 067 by you.
Picture 077 by you.
Picture 088 by you.
Picture 084 by you.
Hệ thống
- LED
- Projector

Sense Art
- Graphics & Video FX

LED - Hồng Nhân - Hữu Tài
Thông tin thêm
http://www.vtv.vn/VN/TrangChu/TinTuc/GiaiTri/2008/10/1/185344/
http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/Am-nhac/2008/10/3BA0706D/
http://www.hoahoctro.vn/showbiz/18909.hht

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét