Thứ Năm, 16 tháng 4, 2009

1664 Beer's launching

Chương trình ra mắt sản phẩm Beer 1664
Tại Bảo Tàng Mỹ Thuật [Phó Đức Chính]
17/18.11.07
Đơn vị tổ chức: LeBros/O&M
Cố vấn Đạo diễn: Phạm Hoàng Nam


Không gian bên trong trước khi nhuộm


Không gian bên trong - Hình ảnh nước Pháp [Panorama] và tranh thế kỷ 16


Không gian bên ngoài trước khi nhuộm


Không gian bên ngoài - Lâu đài thế kỷ 16 với tường dây leo
Hệ thống bên trong
- Panorama
- 5 projector 10.000

Hệ thống bên ngoài
- Panorama
- 2 projector 12.000

Sense Art
- Cung cấp hệ thống Panorama
- Control hình ảnh trong chương trình
- Thiết kế graphics

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét