Thứ Năm, 16 tháng 4, 2009

Interactive surface

Hệ thống Interactive Surface.
Là hệ thống tương tác giữa Người và Màn Hình.
Dùng cho Events, Advertising, Activation, Launching...

Liên hệ Sense Art để xem demo
info@sense.com.vn

thanh@sense.com.vn
thanh@pixel.com.vn
sense5art@yahoo.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét