Thứ Năm, 16 tháng 4, 2009

Huyền Thoại Đương Đại

Chương trình Đẹp Fashion "Huyền Thoại Đương Đại"
Tại Nhà Hát Lớn Hà Nội [Quảng trường Cách Mạng Tháng Tám]
Ngày 07.05.08
Đơn vị tổ chức Lebros

2498994407_c29f9486d9 by you.

2499822158_f243a2296e by you.


2499823788_f49d9dc743 by you.

2499823680_d874f774be by you.

Hệ thống
- Panorama
- 06 projector 12.000

Sense Art
- Cung cấp hệ thống panorama
- Control hình ảnh trong chương trình
- Thiết kế Graphics & Đạo diễn hình ảnh - Fernando Toma

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét