Thứ Ba, 19 tháng 5, 2015

Dome 360 độ

Event organizer: Bpro
Dome: Sense Art
Location: Giang Vo
Date: 24/25/26.04.15

SENSE ART Company Limited

147bis Nguyen Tat Thanh street | Ward 13, District 4, Ho Chi Minh City, Vietnam
[Entrance: 10 Ngo Van So Street, Ward 13, District 4]

E thanh@sense.com.vn | thanh@senseart.com.vn | T [+84-8] 39434496 F [+84-8] 39434495 | http://www.senseart.com.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét