Thứ Ba, 19 tháng 5, 2015

New Marlboro

Event organizer: Delta
Mapping: Sense Art
Projector: Christie Roadster HD18
Location: Gem Center
Date: 07.05.15


Marl UNVEIL from Vo Thanh Nha Thanh on Vimeo.

SENSE ART Company Limited

147bis Nguyen Tat Thanh street | Ward 13, District 4, Ho Chi Minh City, Vietnam
[Entrance: 10 Ngo Van So Street, Ward 13, District 4]

E thanh@sense.com.vn | thanh@senseart.com.vn | T [+84-8] 39434496 F [+84-8] 39434495 | http://www.senseart.com.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét