Thứ Ba, 14 tháng 10, 2014

Honda Vietnam [Ra mắt 3 mẫu xe máy mới]

Client: Honda Vietnam
Event organizer: Milestone
Hologram & panorama: Sense Art
Hologram size: 4mHx7mW
Panorama 4mHx18mW
Location: Lotte Hanoi
Date: 09.10.14Sense Art co., ltd. | 324 Vo Van Kiet blvd., Dist. 1, HCM city, Vietnam | thanh@sense.com.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét