Thứ Ba, 5 tháng 11, 2013

AUTO BLEND

AUTO BLEND

Giải pháp kết nối nhiều loại máy chiếu chất lương không đồng đều nhưng vẫn cho hình ảnh hài hoà.
Thiết bị thử nghiệm:
- Christie DLP HD 8000 ansilumen - lens 1.2 - 1.5 - Màn hình ngang
- Acer 3000 ansilumen - super wide lens - Màn hình ngang
- Infocus 2500 ansilumen - standard lens - đã hư chip [bị nền sao] - Màn hình đứng


Kết quả: Giải pháp tuyệt vời cho panorama, stacking, dome projection...

 Sense Art co., ltd. | 324 Vo Van Kiet blvd., Dist. 1, HCM city, Vietnam | thanh@sense.com.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét