Thứ Ba, 5 tháng 11, 2013

AIA Ipos Interactive dance

Client: AIA
Event organizer: 2RES
Panorama & Interactive: Sense Art
Location: Grand Palace
Date: 01.10.2013Sense Art co., ltd. | 324 Vo Van Kiet blvd., Dist. 1, HCM city, Vietnam | thanh@sense.com.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét