Thứ Tư, 10 tháng 1, 2018

LỄ HỘI CHÀO NĂM MỚI 2018 "HUYỀN THOẠI RỒNG - BIA SAIGON"

Client: Bia SaiGon
Event organizer: Gia Hòa
Location: Hồ Bán Nguyệt [HCMC]
Date: 31.12.2017
Film & Visuals: SENSE ART
SENSE ART: 04 Projectors 20K + GobelinTulle 20x6m

[Video & hình ảnh từ mạng và kênh youtube của Bia Saigon Hypersonic Music Festival"

SENSE ART Company Limited
E thanh@sense.com.vn | thanh@senseart.com.vn
https://www.facebook.com/SenseArtVietnam

2 nhận xét: