Thứ Hai, 16 tháng 4, 2012

360 degree screen - Coke Vietnam - Soundfest 2012

Client: Coke Vietnam
Event organizer: SQUARE
360 Screen
Location: Phu Tho Stadium [HCMC]
Date: 14.04.2012

Equipment: Christie projectors HD8K ansilumen
Screen size: 54mWx3.5mH [360 degree] 5 4 6 3 2 1Sense Art co., ltd. | 324 Vo Van Kiet blvd., Dist. 1, HCM city, Vietnam | info@sense.com.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét